Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2004

Husebyene i Norden

Hva er en ”huseby”? Fantes det noen gang en ”Huseby-skipnad”, slik blant andre Asgaut Steinnes tenkte seg, og når kan i så fall et slikt system av kongelige administrasjonsgårder ha vært i funksjon? I herværende artikkel forsøker vi oss på et svar, som på en del punkter avviker fra Steinnes’. Vi argumenterer blant annet for at husebyene i sin opprinnelse er et dansk fenomen, og at de i alle de skandinaviske landene er intimt knyttet til rikssamlingsprosessen.
Det finnes i Norden noe slikt som 130 gårder og landsbyer ved navn Huseby eller lignende (fig. 1). I Sverige har man omkring 70 bebyggelser med slike navn. Bare i Uppland finnes 25 stykker. I Norge er benevningen nesten like utbredt som i Sverige. Her finnes 54 – flest på Sørøstlandet og i Trøndelag. I Danmark er det åtte”husebyer”, i Schleswig-Holstein to og på Orknøyene fire, mens det ikke finnes noen på Færøyene eller i Island (Brink 2000a; 2000b). Spredningsmønsteret bør kunne bety at navngivingen i Skandinavia er (betydelig) …